close
Livsstil

Framtidens möten – Vad du kan förvänta dig snart!

Efter att ha deltagit i fler möten än vad jag vill minnas i över 3 årtionden i arbetslivet för olika företag i olika storlekar, kan jag från min erfarenhet säga att det inte har hänt mycket i förhållande till ändringar i hur möten går till. Ja, skillnaden i teknologi nu i 2018 jämfört med när jag började jobba i 1975 är som natt och dag, men på många sätt är det inte mycket som har ändrats. Många möten nu om dagar kräver fortfarande att du fysiskt måste vara i samma rum, och mycket av innehållet har inte ändrats särskilt markant; det är bara mer modernt. Det följande är hur jag tror möten kommer att vara i en inte alltför fjärran framtid, baserad på vad som nuvarande händer:

 

Möten kommer att hållas vid bruk av Virtual Reality (VR)

Detta kommer att vara en av de största ändringarna i hur möten kommer att hållas och vill signalera flyttningen bort från den fysiska metoden av hur möten hållas. Virtual Reality vill tillåta oss att mötas i en virtuell plats, vilket är exceptionellt användbart för de som jobbar i fält såsom byggnadsarbete och ingenjörer. Kvalitén av mötena vill förbättras markant tack vare möjligheten att sätta miljön virtuellt, vilket gör det lättare att förstå. Varför diskutera ett byggnadsprojekt över några projicerade diabilder, när du kan åkå på en virtuell rundvisning på byggarbetsplasten och få en bättre förståelse för precis vad som händer?

Medans det som händer i mötena blir klarare, vill det alltid vara behov för att organisera detta. Mötehanterings mjukvara är ett essentiellt redskap för att möjliggöra det och produkter såsom Pronestor’s, tillåter rumsbokning att bli bokade och sömlöst integrerade in i ett normalt arbetsflöde. Detta gör inte bara att det grundläggande i att organisera ett möte går bra, denna mjukvaran kan också visa dig kompatibel hårdvara med mötesdeltagande – mycket viktigt när man använder olika typer av VR headsets på olika platser.

 

Flexibla mötesplatser vill bli normen

Detta är ett av resultaten från ökningen av VR användandet. I form av framtiden för mötesplatser, vill det krävas att de anpassar sig till en mängd av sätt för att kunna ge positiva erfarenheter för deras deltagare. Möten måste inte längre hållas på fasta platser, inte heller vill dessa platser bli använda uteslutande för fysiska möten. Ökad tillgång till interaktiv teknologi såsom VR och Augmented Reality (AR) vill möjliggöra att möten kan ta plats från stort sett vilken som helts belägenhet med den rätta utrustning och tillgång till internätet.

En nyligen gjord undersökning av mötesplanerare visade att 75 procent av dem kände att deras jobb nu involverar mer “erfarenhetskreation” nu än 5 år sedan. Det är inte tillräckligt längre att basera ett möte runt simpla diabilder, men användningen av  elevanta platser och teknologi blir alltmer viktigt.

Jag tror på att ökningen av VR och likadana interaktiva teknologier också sammanträffar med behovet för mer flexibla mötesplatser. När vi pratar om mötenas framtid, pratar vi faktiskt om vad det är som håller på at hända, som världen ändras så fort är framtiden just nu. Det som är säkert, är att det är en konstant utveckling som utan tvekan vill ledas av de framset i teknologi.